Omschrijving

Zuiderbroeksedijk Meeuwen

Percelen landbouwgrond met een totale grootte van 9.93.90 ha..

De percelen landbouwgrond zijn uitstekend bereikbaar en gelegen aan de verharde weg.
Het perceel is momenteel in gebruik als grasland, 
Het betreft kleigrond, afslibbaarheid circa 65%. De percelen zijn ‘rond’ gelegd voor een goede afwatering. 
Het perceel is rondom ontsloten met een watergang.

Kenmerken